ЕКИП

 

 

 НИЕ, ЕКИПЪТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА  "РАДОСТ":

  • Възпитаваме децата в любов към познанието, развиваме въображението им и ги учим чрез опит, игри и преживявания;
  • Работим за това, децата да се чувстват спокойни и уверени;
  • Стараем се да допълваме ролята на родителите и да бъдем партньори в грижите за децата и тяхното развитие;
  • Гарантираме, че децата при нас се обучават и обгрижват от компетентни и добри професионалисти;
  • Вярваме, че децата трябва да бъдат не само обучавани, но и възпитавани във взаимно уважение, социална, естетичиска и екологична култура;
  • Учим ги да спазват българските празници, традиции и обичаи.

 

Директор: Вероника Атанасова 

 

група „Щурче“

Станислава Бенкова -  учител

Кристияна Блажева - учител

Даниела Цвяткова - помощник-възпитател

група „Калинка“

Наталия Димитрова - учител

Галина Енчева - помощник-възпитател

група „Мики Маус“

Кремена Стоянова - старши учител

Емилия Каменова - учител

Иванка Рачева  - помощник-възпитател

група „Слънце“

Стела Иванова - старши учител

Деница Пенчева- учител

Таня Минева - помощник-възпитател

група „Пчелица“

Маргарита Маринова - старши учител

Роксана Колева -  учител

Стела Рачева - помощник-възпитател

 

група „Дъга“

Мария Петрова - старши учител

Соня Митева - учител

Цветемира Иванова - помощник-възпитател

 

Група „Звездичка“

Катя Янчева - старши учител

Даринка Йонкова -  старши учител

Оксана Дубовик  - помощник-възпитател

 Цветомира Алтънова  - учител по музика за всички групи

 

Пенка Стоева и Десислава Стефанова - медицински специалисти

Ивелина Петрова - счетоводител

Галя Костадинова и Християна Игнатова - готвачи

Теменуга Коюмджиева и Евдокия Георгиева - домакини

Валентин Костадинов – огняр

Христо Маринов – работник-поддръжка