История


,,Приказките почват все така:

някога…,

отдавна….,

           в старо време…‘‘

Нашата приказка започва през 1973година, когато първите детски крачета прекрачват прага на новопостроената детска градина ,,Радост‘‘.

Първият директор, Генка Господинова и първите учителки: Иванка Радева и Христина Иванова, Иванка Станева и Йорданка Костадинова, Радка Косева и Ивета Илиева, Богдана Жеглова и Мариана Генева посрещат 112деца, разпределени в четири възрастови групи.

Първите гости на детската градина са министъра на Народната просвета в 72-рото и 73-то правителство на НРБ, Ненчо Станев и придружаващите го заместник министри, както и Председателят на Изпълнителния комитет на Градския народен съвет (1959-1966, 1971-1976) - арх. Карл Кандулков.

Гостите са впечатлени от архитектурата на средата: слънчеви занимални, отделени спални помещения, физкултурен салон, пет тематично оформени методични кабинета, лекарски блок, учителска стая.

През 1998 година, детското заведение се обединява с детска градина ,,Знаме на мира‘‘ и приема общото име Радост.

Детска градина ,,Знаме на мира‘‘ е открита на 01.09.1982 година по повод 100 години предучилищно възпитание в България. Лентата прерязва заместник министъра на Народната просвета  (9 май 1980-14 май 1986г.)- проф. Ангел Писарев.

Строежът на детското заведение, с инвеститор МК ,,ТОЧМАШ‘‘ е започнат в чест на първата детска асанблея и носи нейното име. На разположение на децата са просторни занимални, методични кабинети, физкултурен и музикален салони, лекарски блок. В новата детска градина се създават прекрасни условия за претворяване идеите и принципите на асанблеята: грижи за детското развитие и възпитание, разкриване на детските способности и поощряване на творческото израстване на децата.

Първите деца разпределени по възраст в девет групи са посрещнати от педагогически екип в състав: Йорданка Николаева и Ивелина Петкова, Груда Желева и Иванка Цанева, Румяна Койчева и Елена Чакалова, Жана Димитрова и Снежана Дамянова, Станка Георгиева и Мариана Атанасова, Венка Цветкова и Василка Симеонова, Татяна Георгиева и Фанка Хитова, Виолета Кръстева и Стефка Лазарова, Виолета Михова и Блага Велкова, с директор Катинка Димитрова.

И така ден след ден, година след година няколко поколения директори / Ангелина Ганчева, Мариана Иванова, Христина Кокенска/, учители и помощен персонал, живеят и работят с ентусиазъм и вяра, че това, което правят, ще остане за поколенията. Детска градина ,,Радост‘‘ винаги е писала историята си с високи резултати и успехи. През годините, тя се утвърждава като възпитателно-образователна институция със свой собствен облик и със значимо място в общински и областен план.

С достойния пример на първите и с разума на съвременника днес, като в добре съчинена приказка детска градина ,,Радост‘‘ продължава да посреща с любов и изпраща с гордост своите възпитаници.

       Преминал през школите по конструктивно-техническа дейност, център по изобразителни и приложни изкуства и физическа култура, педагогическият екип непрекъснато развива и утвърждава иновационни педагогически практики.    

Амбициозна и постоянно развиваща се, детска градина ,,Радост‘‘ работи по проекти и национални програми, които осигуряват повишаване квалификацията на педагозите, позволяват обновяването и осъвременяването на  игровите и образователните пространства във всички групи, както и подновяване на съоръженията за игра на открито в дворните пространства.

За нас, днешните разказвачи на приказката е важно да сме тук, заради нашето общо бъдеще и вярваме, че то ще е добро - цветно, креативно, свободно, толерантно.

Ние сме тук, за да напишем най- интересната приказка, в която събитията и героите не са измислени.

А тя, приказката за детска градина ,,Радост‘‘ ще става по- дълга, по- интересна, по-желана и по- приятна за четене!