СЛЪНЦЕ

слънце

 

УЧИТЕЛИ:   

Стела Иванова

Петя Даскалова

ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ:

Таня Минева