СЛЪНЦЕ

слънце

 

УЧИТЕЛИ:   

Стела Иванова

Галя Петрова

ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ:

Таня Минева