Административни услуги

______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

 

2. Издаване на дубликати на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

 

3. Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за задължително предучилищно образование

 

4. Необходими документи за постъпване на дете в ДГ ,,Радост‘‘, Габрово

 

Документи:
- Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец

- Копие от Акта за раждане на детето.

 

  • - Медицински документи – издадени от личен лекар:
       = талон за здравното и имунизационно състояние на детето;
       = отрицателен резултат от изследване за чревни паразити – изследванията да бъдат извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването;
       = медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е контактно със заразно болни;
       = изследвания на кръв и урина на детето;
  • Забележка: При отсъствие на детето за повече от 10 дни по здравословни причини, родителите представят Талон от личен лекар за състоянието му.
 
5. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Габрово