ПРИЕМ

______________________________________________________________________________________________________________________


 Списъци на 1-ва група за 2023 - 2024г.

 

 Необходими документи за постъпване на дете в ДГ ,,Радост‘‘, Габрово

 

- Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец

- Писмено заявление от родителите

- Декларация за съгласие за обработване на личните данни

 

- Копие от Акта за раждане на детето.

- Медицински документи – издадени от личен лекар

/представят се при постъпването на детето/:
   = талон за здравното и имунизационно състояние на детето;
   = отрицателен резултат от изследване за чревни паразити – изследванията да бъдат извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването;
   = медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е контактно със заразно болни;
   = изследвания на кръв и урина на детето;

 

 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Габрово