ПРИЕМ

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Списък на приети деца в първа група за учебна 2020-2021г. в ДГ ,,Радост''1

Списък на приети деца в първа група за учебна 2020-2021г. в ДГ ,,Радост''2

 

Необходими документи за постъпване на дете в ДГ ,,Радост‘‘, Габрово

 

- Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец

- Копие от Акта за раждане на детето.

- Медицински документи – издадени от личен лекар:


   = талон за здравното и имунизационно състояние на детето;
   = отрицателен резултат от изследване за чревни паразити – изследванията да бъдат извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването;
   = медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е контактно със заразно болни;
   = изследвания на кръв и урина на детето;

 

 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Габрово