ВАЖНО ЗА ВАС

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 Списък на приети деца в първа група за учебна 2022-2023

Правила прием първи клас 2022/2023г.  

График на дейностите за прием в първи клас 2022г.

Вътрешни правила за работа в условията на извънредна епидемиологична ситуация

График за приемане и изпращане на деца

Декларация за информирано съгласие – изтегли от тук

Правила прием първи клас 2020/2021г.

Организация на работа при преустановени присъствени занятия

Дейности в подкрепа на деца и родители

Важно!!! Прием в първа група

График на дейностите за прием в първи клас

Важно!!! Училищен плод и Училищно мляко

Рисунки за подкрепа

Забавни игри

Организация на дейностите в ДГ ,,Радост‘‘ в периода на извънредно положение

Важно!!! Плащане на такси

Заповед РД-01-195/10.04.2020г. на Министерство на здравеопазването

Препоръки на СЗО

 COVID-19 – Как да се предпазим

Заповед РД-01-154/26.03.2020г. на Министерство на здравеопазването

Организация на работа в ДГ ,, Радост‘‘ за изпълнение на Мерки за предотвратяване на разпостранение на COVID – 19

Заповед №РД-01-122/11.03.2020г. на Министерство на здравеопазването.

Предложение за доставка на продуктите

Обявление за набиране на предложения 

Заповед избор доставчик